Organisatie

De “Vrije Osse Fotoclub Met Body”, afgekort VOFMB, is dé fotoclub waar we met en van elkaar leren.

De Organisatie

Fotoclubs bieden fotografie-enthousiastelingen een platform om hun passie voor fotografie te delen, hun vaardigheden te verbeteren en inspiratie op te doen van en met gelijkgestemden.

De structuur van een fotoclub wordt vaak bepaald door het bestuur. Tijdens de oprichting hebben enkele personen het initiatief genomen de fotoclub in de steigers te zetten en de benodigde werkzaamheden uit te voeren. Tijdens deze eerste oprichtingsbijeenkomst is er door de dan aanwezige personen een bestuur, welke minimaal uit drie personen bestaan, gekozen en eventueel aangevuld met nog enkele leden. Dit start bestuur regelt onderling de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij regelen de notariële stukken, statuten, inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het inschrijven in het UBO register en het starten van een bankrekening.
Afhankelijk van het aantal leden binnen de fotoclub kunnen er ook “werkgroepen” ontstaan

Zo is het ook in 2012 bij de “Vrije Osse Fotoclub” en in 2013 bij de “Fotoclub Met Body” gegaan. In 2016 zijn deze beide fotoclubs door een fusie opgegaan in “Vrije Osse Fotoclub Met Body”. De nu ontstane fotoclub staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als “Vrije Osse Fotoclub”. Dat hebben wij zo gelaten tijdens de fusie om notariële kosten te besparen.

Het bestuur:

De leden hebben het bestuur het mandaat gegeven om de organisatie te leiden. Zij geven sturing aan de organisatie, voeren het beleid en dragen zorg voor een gezonde financiële situatie. Daarnaast bewaken zij het doel van de fotoclub en haar doelstellingen van de organisatie en de activiteiten. Het bestuur is verantwoordelijk voor het plannen van de bijeenkomsten, het organiseren van activiteiten, evenementen en het beheren van de financiën en communicatie binnen de club.
Hierin wordt het bestuur ondersteunt door de Activiteiten Commissie, de Expositie Commissie en de verschillende werkgroepen.

Op dit moment wordt het bestuur vertegenwoordigd door:
de voorzitter : Marcel de Rozario
de secretaris : Henk Leliveld
de penningmeester : Gérard van den Hurk
ondersteunende leden : Wouter Kluijtmans en Roy van Peufflik

Activiteiten binnen onze fotoclub zijn zeer divers, variërend van maandelijkse foto-bespreken en ook werkgroepen die zich richten op specifieke aspecten van fotografie, zoals landschaps-, macro-, portret-, of straatfotografie, enzovoort.
Daarnaast organiseren wij expositie-evenementen waar leden hun werk tentoon kunnen stellen.
Als laatste organiseren wij de jaarlijkse fotoverkiezing voor onze leden.

Dit soort evenementen biedt onze clubleden niet alleen de kans om hun werk aan een breder publiek te presenteren, maar ook om feedback te ontvangen en hun netwerk binnen de fotografiegemeenschap uit te breiden.

error: Content is protected !!